Inschrijfformulier niet rijdend lid

Hieronder kunt u het formulier invullen. Vult u hem liever via papier in? Klik hier

Inschrijfformulier niet rijdend lid De Gouden Adelaar.
======================================
Het inschrijfgeld voor het lidmaatschap bedraagt € 5,00
De contributie bedraagt € 11,35 per kwartaal. Er mag geen les worden genomen dit kan alleen als u rijdend lid ben.
Het inschrijfgeld en de contributie worden per incasso betaalt
Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend door schriftelijke opzegging een maand voor het einde van het kwartaal.